Forum Ana Sayfası  »  Güncel Mevzuat
 »  İŞÇİNİN YILLIK İZİN BÖLÜNMESİ NASIL OLABİLİR?

Yeni Başlık  Cevap Yaz
İŞÇİNİN YILLIK İZİN BÖLÜNMESİ NASIL OLABİLİR?    
(gösterim sayısı: 2.043)
Konu içeriği
Konu Tarihi: 27.01.2013- 15:17
Alıntı yaparak cevapla  


İŞÇİNİN YILLIK İZİN BÖLÜNMESİ NASIL OLABİLİR?

Yıllık izin hakkı bir dinlenme iznidir. Bir yıl boyunca çalışıp izne hak kazanan işçinin bu hakkını kullanması ruh ve sağlık durumu açısından önem taşır. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez ve tek taraflı olarak feragat edilemez.Yıllık Ücretli İzine Hak Kazanma:Yıllık izne hak kazanabilmesi için işçinin işe girdiği tarihten başlayarak deneme süresi de dâhil olmak üzere 1 yıl çalışması gerekir.İzne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir. Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanun veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler de, yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında birleştirilerek göz önünde bulundurulur.Mevsimlik işlerde yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümler uygulanmaz. Mevsimlik işçi, İş Kanunu'nun yıllık ücretli izin hükümlerine dayanarak, yıllık ücretli izin kullanma veya buna dayanarak ücret alacağı talebinde bulunamaz[2].Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışma yıllık izin kullandırılmasına engel teşkil etmez [3].Yıllık Ücretli İzin İş Günü Olarak Verilir:Yıllık izin süresine rastlayan; Hafta tatili ve Ulusal bayram ve genel tatil günleri izin süresine ilave edilir.İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadır.Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri:Bir takvim yılı içerisinde 13,5 gün olan Ulusal Bayram ve genel tatil günü,1 Mayıs   “Emek ve Dayanışma Günü Tatili” ile 14,5 gün olmuştur[4].Ulusal Bayram Günü:Cumhuriyet’ in ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram günüdür.28 Ekim günü saat 13.00’de başlar 1.5 gündür.Genel Tatil Günleri:Resmi ve dini bayram günleri, yılbaşı günü ile emek ve dayanışma günü genel tatil günleri olarak kabul edilmektedir.Resmi Bayram Günleri:23 Nisan : Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 1 gündür.

19 Mayıs : Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 1 gündür.

30 Ağustos: Zafer Bayramı - 1 gündür.Dini Bayram Günleri:Ramazan Bayramı: Arefe günü saat 13.00 da başlar - 3.5 gündür.

Kurban Bayramı: Arefe günü saat 13.00 da başlar - 4.5 gündür.Yılbaşı Günü:1 Ocak günü: Yılbaşı Tatili - 1 gündür.Emek ve Dayanışma Günü:1 Mayıs günü: Emek ve Dayanışma Günü Tatili - 1 gündür.Yıllık Ücretli İznin Bölünmesi:Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. İzin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.Örneğin; İşçi A… 2010 yılı iznini Şubat ayında kullanmak istemektedir. İşveren işçinin talebi doğrultusunda en az 10 günlük (işgünü) kısmını kullandırmak zorundadır. İşçi kalan diğer izinlerini 1+3 gün veya 2+2 gün (işgünü) şeklinde kullanacaktır.İşveren işçiye yıllık iznini bir seferde tamamını kullandırabileceği gibi, işçinin talebi doğrultusunda 10 + 4 (iş günü) şeklinde ikiyede bölebilir.Yasal düzenlemeye uymayan işverenlere; yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 2010 yılında 204 TL idarai para cezası uygulanacaktır[5].Sonuç:Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünümez ancak 4857 sayılı İş Kanunu 56.madde hükmü gereği yıllık izin süreleri, işçi ve işverenin anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.İşçi ve işverenin anlaştığını farzedersek,14 gün (işgünü) izin hakkı olan işçiye işveren izinlerini 10, 1+3 veya 2+2 iş günü şeklinde olmak üzere azami 3 bölümde kullandıracak ve bir bölümü 10 işgününden az olamayacaktır.


--------------------------------------------------------------------------------


[1] Ayrıntılı Bilgi İçin Bakınız: Cumhur Sinan ÖZDEMİR-Yargıtay Kararları İle Açıklamalı Güncellenmiş İş Kanunu 2009 Aralık-Yaklaşım Yayınları

[2] Yargıtay 9.HD-E:2007/11498-K:2008/08313-T:14.04.2008    

[3] Yargıtay 9.HD-E:2003/16673-K:2004/06656-T:31.03.2004              

[4] Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda değişiklik yapan 5892 sayılı Kanun 27.04.2009 tarih,27212 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[5] Ayrıntılı Bilgi İçin Bakınız:Cumhur Sinan ÖZDEMİR-İş Kanuna Göre İdari Para Cezaları ve Mahkeme Kararları 2009 Şubat-Adalet Yayınevi
BILGI EGITIM SITESINI GÖRMEK IÇIN TIKLA

Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası  »  Güncel Mevzuat
 »  İŞÇİNİN YILLIK İZİN BÖLÜNMESİ NASIL OLABİLİR?
-- Telif Bilgisi -

Yukari

 • Online
 • : 11
 • Bugun Tekil
 • : 446
 • Bugun Cogul
 • : 1.600
 • Dun Tekil
 • : 939
 • Dun Cogul
 • : 4.518
 • Toplam Tekil
 • : 114.626
 • Toplam Cogul
 • : 503.388
-- ================== Footer - Mobil - Arama Butonu - SMS - Ara - Whatsapp ================= -