Forum Ana Sayfası  »  Genel Muhasebe Kursu
 »  137. DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) HESABI İŞLE

Yeni Başlık  Cevap Yaz
137. DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) HESABI İŞLE   
(gösterim sayısı: 5.610)
Konu içeriği
Konu Tarihi: 19.01.2013- 21:31
Alıntı yaparak cevapla  


137. DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) HESABI VE İŞLEYİŞİ VE ÖRNEKLERİ

137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı: Bilanço düzenlenirken, bu grupta belirtilen senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarları bu hesapta izlenir.

137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabının İşleyişi: Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak kaydedilirken, 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabına borç kaydedilir. İzleyen dönemde bu hesap borca kaydedilirken, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabına alacak yazılarak kapatılır.

BORÇ

137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)

ALACAK


AZALIŞLAR
(-)
ARTIŞLAR
(+)


Örnek: İşletme 1 Ekim 2008 tarihinde 15.000 TL tutarındaki demirbaşı 17.000 TL ye 4 ay vadeli senet ile satıyor, kdv tutarını peşin alıyor. KDV % 10 hariç.Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK1


....................................01.10.2008......................................

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
100 Kasa Hesabı

255 Demirbaşlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

KDV si peşin senet ile mal satımı

17.000
1.70017.000
1.700
Senetlerin nominal değerinin tamamı 255 Demirbaşlar Hesabına yazılarak gelir kaydedilmiştir. Senet 4 aylık vadeli olduğundan aylık faizi 500 TL olur. Fakat vadeye göre 3 aylık kısmı 2008 yılına ait, 1 aylık kısmı 2009 yılına aittir. Buradaki 2009 yılına ait olan 500 TL nin 2008 yılı gelirlerinden çıkartılıp 2009 yılına aktarılması gerekir. İşte bu işleme reeskont işlemi denir.


31.12.2008 tarihindeki envanter kaydı:2


....................................31.12.2008......................................

657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı

137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hs

Alacak senetlerinin reeskont kaydı

500


500


BORÇ

137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)

ALACAK

500
Böylece 500 TL yi 2008 yılı karından düşürmüş oluyoruz.01.01.2009 tarihinde 137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu hesabında yer alan 500 TL, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabına devredilerek kapatılır. 500 TL de 2009 yılında gelir olarak kaydedilmiş olur.1


....................................01.01.2009......................................

137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hs

647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı

Reeskont kaydının iptali

500


500


BORÇ

137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)

ALACAK500

500KURS IÇERIGINI GÖRMEK IÇIN TIKLA

137. DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) HESABI VE İ
Cevap içeriği
Cevap Tarihi: 19.01.2013- 21:34
Alıntı yaparak cevapla  


137. DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) HESABI VE İŞLEYİŞİ

Bilanço gününde, bu grupta belirtilen senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarları bu hesapta izlenir.

İşleyişi :

Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak, "652. Reeskont Faiz Giderleri Hesabı"na gider yazılır. İzleyen dönemde bu hesap "642. Faiz Gelirleri Hesabı"na aktarılarak kapatılır.

Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası  »  Genel Muhasebe Kursu
 »  137. DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) HESABI İŞLE
-- Telif Bilgisi -

Yukari

 • Online
 • : 11
 • Bugun Tekil
 • : 446
 • Bugun Cogul
 • : 1.600
 • Dun Tekil
 • : 939
 • Dun Cogul
 • : 4.518
 • Toplam Tekil
 • : 114.626
 • Toplam Cogul
 • : 503.388
-- ================== Footer - Mobil - Arama Butonu - SMS - Ara - Whatsapp ================= -