Forum Ana Sayfası  »  Mali Haberler
 »  Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlavesin

Yeni Başlık  Cevap Yaz
Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlavesin   
(gösterim sayısı: 7.707)
Konu içeriği
Konu Tarihi: 26.12.2012- 00:00
Alıntı yaparak cevapla  


Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlavesinin Tespiti Raporu

   

Rapor Sayısı : 200.../                                             ..... /..../ 200..                                                              
                                                                           

DAĞITILMAYAN GEÇMİŞ YIL KARLARININ SERMAYEYE
İLAVESİNİN TESPİTİ RAPORU


1-İNCELEMEYİ YAPAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİN:

ADI SOYADI :
BAĞLI BULUNDUĞU ODA : İSTANBUL SMMM ODASI
RUHSAT NUMARASI :
ODA SİCİL NUMARASI :
BÜRO SİCİL NUMARASI :
KAŞE NUMARASI :
İŞ ADRESİ :                                                  
TELEFON :
VERGİ DAİRESİ, HESAP NO :

2-TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN:

ÜNVANI :                                          
                                                   
ADRESİ :                                                    

VERGİ DAİRESİ, HESAP NO :

TİCARET SİCİL NUMARASI :

SERMAYESİ : 200.000.-TL


3- GENEL BİLGİ:

................................................. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin merkezi ................................................................................................... adresindedir. Şirketin iştigal konusu .................................................... olup, ...... / ...... / 200… tarihi itibariyle sermayesi 200.000.-TL’dir.   Tamamı ödenmiştir. Şirket ortaklarına ilişkin bilgiler aşağıdadır:

ORTAĞIN ADI SOYADI         PAY ORANI         PAY MİKTARI       VERGİ SİCİL NUMARASI  
A %32 64.000.- TL
B %28 56.000.- TL
C %20 40.000.- TL
D %20 40.000.- TL  


Şirket Ortaklar Kurulu, sermayenin 200.000.-TL’den 750.000.-TL’ye çıkartılmasını ve artırılan 550.000.-TL’nin 76.523.-TL tutarındaki kısmının kar yedeği olan DAĞITILMAMIŞ GEÇMİŞ YIL KARLARINDAN karşılanmasına karar vermiştir.  

              Bu raporun konusu sermaye artırımının geçmiş yıl karlarından karşılanan kısmının ilgili kanunlar ve muhasebe kurallarına göre tespitidir.


4- ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

A-) Tespitin yapıldığı yıla ait defterler :

YILI         YASAL DEFTERİN NEVİ         TASDİK MAKAMI     TASDİK TARİHİ /NO.SU
    Yevmiye Defteri                                          
      Defter-î Kebir                                  
      Envanter Defteri                            
                                                                                                                                 

B-) Dağıtılmayan karları kapsayan yıllara ait defterler:

YILI         YASAL DEFTERİN NEVİ         TASDİK MAKAMI       TASDİK TARİH /NO.SU
    Yevmiye Defteri                                
  Defter-î Kebir                                            
      Envanter Defteri                                        


5-HESAP İNCELEMESİ:  
................................................................. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği kazanç ve iratları ilgili yasal mevzuata uygun şekilde kayıtlarına intikal ettirmiştir. Şirketin, ilgili yıllar gayrisafi karlarından Vergi , Tek Düzen Muhasebe Planı ve TTK mevzuatına   uygun şekilde gerekli karşılıkları ayırdıktan sonra, geçmiş yıl karları ...../...../200…   tarihi itibariyle   aşağıdaki şekilde oluşmuştur.      


YILI                                         TUTARI                       YEVMİYE KAYDI TARİH / NO
200..   Yılı karı   36.000. -TL          
200..   Yılı karı 21.523. -TL            
200..   Yılı karı 19.000. -TL            
         
          Toplam 76.523.-TL6- SONUÇ:
.............................. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin, sermayesini 200.000.-TL’den 750.000.-TL’ye çıkarması nedeniyle oluşan 550.000.-TL sermaye artışının 76.523.-TL tutarındaki kısmının kar yedeği olan DAĞITILMAMIŞ GEÇMİŞ YIL KARLARINDAN karşılanmasında yasal mevzuat açısından hiçbir sakınca olmadığı sonucuna varılmıştır.  

          İş bu rapor Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İç Ticaret 2003/3 Sayılı Tebliğler doğrultusunda düzenlenmiştir.                                                                                                                                          

                                                                                                 
                                                                                  SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR

BILGI EGITIM SITESINI GÖRMEK IÇIN TIKLA

Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının (Ortakla
Cevap içeriği
Cevap Tarihi: 26.12.2012- 00:02
Alıntı yaparak cevapla  


Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının (Ortaklara Borçlar) Tespitine Ait SMMM Raporu

Rapor Sayısı: 200.../…                                                                                             İst.     /       / 200…                  
                                                                           SERMAYEYE İLAVE EDİLECEK ORTAK ALACAKLARININ (ORTAKLARA BORÇLAR)
TESPİTİNE AİT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORUİNCELEMEYİ YAPAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİN:

ADI SOYADI :

BAĞLI BULUNDUĞU ODA : İSTANBUL SMMM ODASI

RUHSAT NUMARASI :

ODA SİCİL NUMARASI :

BÜRO SİCİL NUMARASI :

KAŞE NUMARASI :

İŞ ADRESİ :

TELEFON :

VERGİ DAİRESİ, HESAP NO :


TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN:

ÜNVANI :

ADRESİ :

TİCARET SİCİL NUMARASI :

VERGİ DAİRESİ, HESAP NO :

SERMAYESİ :


1-   GENEL BİLGİ

………………..................... Sanayi ve Ticaret Anonim / Limited Şirketi “................................................................................................” adresinde faaliyet göstermektedir.

................. tarihli Ortaklar Kurulu Kararına göre şirket ortakları, artırılan sermayeye tekabül eden .......................- TL’yi, şirketten olan alacakları ile ödeme kararı aldıklarından bu raporun konusunu ortakların şirketten olan alacaklarının tespiti oluşturmuştur.


2- ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

YILI         YASAL DEFTERİN NEVİ         TASDİK MAKAMI             TASDİK TARİHİ/NOSU
Yevmiye Defteri                            
          Defter-î Kebir                                      
            Envanter Defteri                                  
                                                                                                                                                                                     

3- İNCELEMELER:

Ortakların Şirketten Olan Alacak Tutarının Tespiti :

........... tarihli mizana   göre ortakların kısa vadeli alacaklarının takip edildiği 331 hesabın alacak bakiyesi .......................- TL’dir.

Bu tutarın ......................-TL’lik kısmının ortak....................................’ye   ......................-TL’lik kısmının ise ortak...................................’ye ait olduğu anlaşılmıştır. Bu tutarlar sermaye artırımı için kullanılacaktır.
     
....................................... Şirketinin 200… yılı yasal defter kayıt ve belgelerinin incelenmesi neticesinde, ORTAKLARA BORÇLAR HESABI’nın   (331) oluşturulması; Vergi Kanunları, Tek Düzen Hesap Planı ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Kurallarına göre yapılığı tespit edilmiştir.


4- SONUÇ:

İstanbul Ticaret Sicili   Memurluğu’nun ………/………… sicilinde işlem gören ……………..………………… Şirketinin defter kayıt ve belgeleri incelenmiş, inceleme sonucunda (331) ORTAKLARA BORÇLAR HESABI kalemlerinin doğru ve eksiksiz şekilde hesaplandığı tespit edilmiş bu alacakların Sermaye artırımda kaynak olarak kullanılmasında, yasal mevzuata aykırı bir durum olmadığı tespit edilmiştir.
                                                                                                                                                                                       
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR

Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası  »  Mali Haberler
 »  Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlavesin
-- Telif Bilgisi -

Yukari

 • Online
 • : 11
 • Bugun Tekil
 • : 446
 • Bugun Cogul
 • : 1.600
 • Dun Tekil
 • : 939
 • Dun Cogul
 • : 4.518
 • Toplam Tekil
 • : 114.626
 • Toplam Cogul
 • : 503.388
-- ================== Footer - Mobil - Arama Butonu - SMS - Ara - Whatsapp ================= -