Forum Ana Sayfası  »  Mali Haberler
 »  SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU

Yeni Başlık  Cevap Yaz
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU   
(gösterim sayısı: 3.774)
Konu içeriği
Konu Tarihi: 25.12.2012- 23:52
Alıntı yaparak cevapla  Rapor Sayısı : 20.../…                                                                                         …. /…./20...                  
                                                                           


ŞİRKETİN FAALİYETİNİ SÜRDÜRDÜĞÜ VE   TASFİYE İŞLEMLERİNİN BAŞLAMADIĞININ TESPİTİNE AİT
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU


1- İNCELEMEYİ YAPAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİN :

ADI SOYADI   :                              
BAĞLI BULUNDUĞU ODA :   İSTANBUL SMMM ODASI
RUHSAT NUMARASI     :      
ODA SİCİL NUMARASI     :
BÜRO SİCİL NUMARASI :
İŞ ADRESİ                               :
TELEFON                             :
VERGİ DAİRESİ,   HESAP NO :


2- TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN :

ÜNVANI                                 : ………………… LTD. ŞTİ. /   (A.Ş)

ADRESİ                                   :

SERMAYESİ       :

TİCARET SİCİL NUMARASI :

VERGİ DAİRESİ,   HESAP NO :


3- TESPİTİN YAPILDIĞI YILA İLİŞKİN DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER :


YILI         YASAL DEFTERİN NEVİ         TASDİK MAKAMI             TASDİK TARİHİ/NOSU
          Yevmiye Defteri                            
            Defter-i   Kebir                                      
            Envanter Defteri                                  
                                                                                                                                                                                                       

4- İNCELEMELER :

1)- Şirketin sermayesi tespitin yapıldığı tarih itibari ile   ………………. TL olup, ………………. Tarih ve …… sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin ……… sayfasında tescil ve   ilan edilmiştir.

2)- Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden itibaren … yıl olup, ………………. tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan tescil ve ilan   olunmuştur. Şirketin süresi   ………………. tarihinde dolmuştur.

3)- Şirket,   yukarıdaki   adreste ticari faaliyetini halen sürdürmekte olup, tasfiyeye girişi söz konusu değildir.

4)- Şirketin ……………….   Vergi Dairesine, ………………. Vergi Kimlik Numarası ile ………………. tarihinden beri kayıtlı ve halen   faal mükellef olduğu tespit edilmiştir.
(Ek - ……………….   Vergi Dairesi Faaliyet Belgesi )


5- SONUÇ :

İstanbul ili, ………………. ilçesinde, ……………………………………………..Adresinde kurulu olan Limited Şirketinin / (Anonim Şirketinin)   ………………. Vergi Dairesinde, ………………. Vergi Kimlik Numarası ile ………………. tarihinden beri kayıtlı ve halen   faal mükellef olduğu, şirketin ticari faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı tespit olunmuştur.
.

                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                          SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR


BILGI EGITIM SITESINI GÖRMEK IÇIN TIKLA

Süresi Dolan Şirketin Faal Olduğuna İlişkin SMMM Rapo
Cevap içeriği
Cevap Tarihi: 25.12.2012- 23:54
Alıntı yaparak cevapla  

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ  
SAYIN BAŞKANLIĞI’NA    
BAHÇELİ EVLER-İSTANBUL
                                           

                           
    DAVACI                                               : ……………………TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

    ADRESİ                                               : ……………………………………….. /İSTANBUL
                     
    VERGİ KİMLİK NO                   :                          

    DAVALI                                               : …………………VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                


          (TARİHİ                     :
    CEZA                           (NUMARASI             :  
    İHBARNAMESİNİN   (TEBLİĞ TARİHİ     :  

                                         
  (NEVİ                     : ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI    
  CEZANIN,
                                      (MİKTARI               :                   YTL
   
                       
VERGİLENDİRME DÖNEMİ                         : 2005


DAVANIN KONUSU                                       :

Vergi Dairesi Müdürlüğü 2005 Takvim Yılına ait Ba, Bs formlarının verilmemesi nedeniyle, 213 Sayılı VUK’nun Mükerrer 355. maddeye göre YTL Özel usulsüzlük cezası kesmiştir.Yasaya ve Hukuka aykırı olarak kesilen bu   özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasını arz ve talep etmekteyiz.
OLAY,İDDALAR VE HUKUKİ DELİLLER :

1)- Şirketimizin, ……………………… işiyle işgal etmektedir. 213 sayılı VUK 362 seri numaralı genel tebliğine göre;   2005 takvim yılına ilişkin olarak, Bir kişi veya kurumdan yapılan katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (Yeni Türk Lirası) ve üzerindeki mal ve hizmet alımları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma yapılan katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (Yeni Türk Lirası) ve üzerindeki mal ve hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri gerektiği açıklanmıştır. Vergi dairesi, Söz konusu formları vermediğimizden dolayı   213 Sayılı VUK’nun Mükerrer 355. maddesine göre …………YTL Özel usulsüzlük cezası kesmiştir.  
2)-VUK’nun Mükerrer 355’nci maddesinin ikinci fıkrasında açıklandığı gibi; bu maddeye ilişkin cezai hükümlerin uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde “Bilginin” verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı “bilgi” verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.
Buna göre, Mük. 355’nci maddeye göre ceza kesilebilmesi için, verilmeyen veya eksik veya yanıltıcı verilen “Bilgi” olması ve bu cezanın kesilmesi için tebliğ veya cezaya gidileceğine ilişkin yazılı bildirim yapılması gerekmektedir.

Mesnetsiz ve Hukuka aykırı olarak kesilen Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması arz ve talebimizdir.
                     
SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda maddi ve hukuki nedenleri açıklanan ve dava konusu olan ve 213 sayılı VUK’nun Mükerrer 355. Maddesine göre adıma kesilen …………… YTL Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması   kararının   verilmesini ;

Yüce Mahkemenizden saygılarımızla arz   ve talep ederiz.                              
                                                                                                                           
                                                                                                                     
   
          DAVACI
                 
……SAN.TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ MÜDÜRÜ

Ek : -Ceza   İhbarnamesi Fotokopisi                                                      
        -İmza Sirküleri

Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası  »  Mali Haberler
 »  SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU
-- Telif Bilgisi -

Yukari

 • Online
 • : 11
 • Bugun Tekil
 • : 446
 • Bugun Cogul
 • : 1.600
 • Dun Tekil
 • : 939
 • Dun Cogul
 • : 4.518
 • Toplam Tekil
 • : 114.626
 • Toplam Cogul
 • : 503.388
-- ================== Footer - Mobil - Arama Butonu - SMS - Ara - Whatsapp ================= -