Forum Ana Sayfası  »  Genel Konular
 »  İŞ KUR TARAFINDAN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI (İPC)

Yeni Başlık  Cevap Yaz
İŞ KUR TARAFINDAN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI (İPC)   
(gösterim sayısı: 2.215)
Konu içeriği
Konu Tarihi: 21.12.2012- 00:41
Alıntı yaparak cevapla  


İŞ KUR TARAFINDAN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI (İPC) MİKTARLARI
KANUN MAD. CEZA MAD. CEZAYI GEREKTİREN FİİL CEZA MİKTARI (TL) AÇIKLAMA
4857/30 101 ÖZEL SEKTÖRDE                                                                                                           Özürlü çalıştırmamak 1.844 Çalıştırılmayan her özürlü ve her ay için uygulanır.
4857/30 101 KAMUDA                                                                                                             Özürlü ve/veya eski hükümlü çalıştırmamak 1.844 Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve her ay için uygulanır.
4904/17 20/a Özel istihdam bürolarınca yurt dışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerini Kuruma onaylatmamak. 408 Onaylatılmayan her bir hizmet akdi için uygulanır.
4904/19 20/b Özel istihdam bürolarınca Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma vermemek. 816 Kurumca istenilen bilgi/belgeler ile istatistik tablolarının yapılan tebliğe rağmen bildirilen süre içinde gönderilmemesi veya geciktirilmesi halinde uygulanır.
4904/17 20/c Özel istihdam bürolarınca Kurum müfettişlerince istenilen bilgi, belge, kayıt ve defterleri 15 gün içerisinde ibraz etmemek 1.631 Müfettişlerce istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde gönderilmemesi veya geciktirilmesi halinde uygulanır.
4904/3-d 20/d İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık fiili yanı sıra aynı zamanda iş arayanlardan ücret alarak/menfaat temin etmek                                           Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine aykırı davranan kişilere 2.000 TL'den 50.000 TL'ye kadar, ayrıca Kuruma onaylatılmayan her bir yurt dışı hizmet akdi için de 300 TL, 13.592 İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık fiilinin aynı zamanda iş arayanlardan ücret alınarak/menfaat temin edilerek yapılması halinde gerçek ve tüzel kişilere ayrıca İPC uygulanır.
4904/3-d 20/d Kurum izni olmaksızın kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına işçi götürmek 2.719 Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürenlere uygulanır.
4904/3-d 20/d Yurt dışı hizmet akdini Kuruma onaylatmamak 407 Yurt dışına işçi götürme izni olsun olmasın hizmet akitlerini Kuruma onaylatmayanlara uygulanır.
4904/3-d 20/d Kurum izni almaksızın yurt dışına götürülecek işçilerin teminine yönelik olarak ilan vermek 2.719 Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçlarıyla ilan veren firmalara (izinli özel istihdam büroları hariç) uygulanır.
4904/3-d 20/d Kurum harici daimi işçi almak 33.981 Kurum harici daimi işçi alımı fiili için uygulanır.
4904/3-d 20/d Kurum harici geçici işçi almak 20.388 Kurum harici geçici işçi alımı fiili için uygulanır.
4904/21 20/e Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermemek 2.719 Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelerin verilmemesi halinde her bir fiil için özel kesim işyerlerine uygulanır.
4904/19 20/f Bürolarca, iş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanmak 2.719 İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanan bürolara her bir fiil için uygulanır.
4904/19 20/f İş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin etmek 13.592 İş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin eden bürolara her bir fiil için uygulanır.
4904/19 20/g Kanunun 19.maddesinde tanımlanan geçersiz anlaşma düzenlemek 2.719 Geçersiz anlaşma düzenleyen özel istihdam bürolarına her bir fiil için uygulanır.
4904/17 20/h Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinde bulunmak 13.592 İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin ilk tespitinde uygulanır.
4904/17 20/h Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık fiilini tekrar etmek 27.186 İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin tekrarı halinde uygulanır.
4904/20 20/ı Kurumdan izin belgesi almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti gösteren kişiler ile Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürmek isteyen kişilere ait iş ve işçi bulma ilanını yayınlamak 6.795 Yayın kuruluşlarına fiilin her bir tekrarında uygulanır.
4904/19 20/j Çalışma izni almayan yabancılar için aracılık faaliyetinde bulunmak 6.795 Çalışma izni almayanlar için aracılık faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere (özel istihdam büroları dahil) her bir fiil için uygulanır.

BILGI EGITIM SITESINI GÖRMEK IÇIN TIKLA

Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası  »  Genel Konular
 »  İŞ KUR TARAFINDAN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI (İPC)
-- Telif Bilgisi -

Yukari

 • Online
 • : 11
 • Bugun Tekil
 • : 446
 • Bugun Cogul
 • : 1.600
 • Dun Tekil
 • : 939
 • Dun Cogul
 • : 4.518
 • Toplam Tekil
 • : 114.626
 • Toplam Cogul
 • : 503.388
-- ================== Footer - Mobil - Arama Butonu - SMS - Ara - Whatsapp ================= -