Forum Ana Sayfası  »  Güncel Mevzuat
 »  YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Yeni Başlık  Cevap Yaz
YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI   
(gösterim sayısı: 2.151)
Konu içeriği
Konu Tarihi: 21.12.2012- 00:30
Alıntı yaparak cevapla  


Bir kişinin gelirinin birden fazla gelir unsurundan oluşması mümkündür. Bu durumda hangi gelirlerin beyannameye dahil edileceğine ilişkin açıklamalar aşağıdadır.

TAM MÜKELLEFİYETTE;

BEYANNAMEYE DAHİL EDİLECEK GELİRLER (Md.85 )
Aşağıdaki gelirler için (istisna hadleri içinde kalan kısımları hariç) yıllık beyanname verilecektir.
• Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazançlar
• Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazançlar
• Serbest meslek kazançları
• 19.000 TL’yi aşan Diğer kazanç ve iratlar (2011 yılı için)
• Tevkif suretiyle vergilendirilmemiş Ücretler (Diğer ücretler hariç)
• Birden fazla işverenden alınan ve birden sonraki işverenden alınanların toplamı 2011 yılı için 23.000 TL’yi aşan tevkif suretiyle vergilendirilmiş Ücretler,
• Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve toplamı 23.000 TL’yi (2011) aşan Gayrimenkul ve Menkul sermaye iratları,
• Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı (2011 yılı için) 1.170 TL’yi aşan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları,
Gelir Vergisi mükellefli,Ticari ve gerçek usulde tespit edilen zirai kazançlar ile serbest meslek kazançları ile ilgili olarak bu faaliyetlerden zarar edilmiş olsa dahi yıllık beyanname vermek zorundadırlar.

BEYANNAMEYE DAHİL EDİLMEYECEK GELİRLER (Md.86)
Aşağıdaki gelirler için beyanname verilmeyecektir.
• Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar.
• Vergi kesintisine tabi tutulmuş olan mevduat faizleri ve repo gelirleri. (GVK Geç.67)
• Vergi kesintisine tabi tutulmuş olan özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları. (GVK Geç.67)
• Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları (GVK Geç.67)
• Kurumların 31.12.1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançların dağıtımı dolayısıyla elde edilen kar payları. (GVK Geç.62)
• Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kar dağıtım işlemleri sonucunda elde edilen kar payları.
• Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı,
• Toplamı (2011 için) 1.170 TL’yi aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları.
• Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler ile birden fazla işverenden alınan ve birden sonraki işverenden alınanların toplamı 23.000 TL’yi aşmayan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler
• Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve toplamı (2011 için) 23.000 TL’yi aşmayan gayrimenkul ve menkul sermaye iratları
• Tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan her nevi tahvil ve hazine bonosu gibi menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler.
Diğer gelirler dolayısıyla yıllık beyanname verilmesi durumunda da yukarıda saydığımız bu gelirler yıllık beyannameye dahil edilmeyecektir.

BILGI EGITIM SITESINI GÖRMEK IÇIN TIKLA

Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası  »  Güncel Mevzuat
 »  YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI
-- Telif Bilgisi -

Yukari

 • Online
 • : 11
 • Bugun Tekil
 • : 446
 • Bugun Cogul
 • : 1.600
 • Dun Tekil
 • : 939
 • Dun Cogul
 • : 4.518
 • Toplam Tekil
 • : 114.626
 • Toplam Cogul
 • : 503.388
-- ================== Footer - Mobil - Arama Butonu - SMS - Ara - Whatsapp ================= -