Forum Ana Sayfası  »  3D Max Kursu
 »  3D Max Kursu Bakırköy-Şişli Edit Ploy Komut Anlatımı

Yeni Başlık  Cevap Yaz
3D Max Kursu Bakırköy-Şişli Edit Ploy Komut Anlatımı   
(gösterim sayısı: 4.692)
Konu içeriği
Konu Tarihi: 05.03.2012- 18:53
Alıntı yaparak cevapla  


EDİT PLOY
Vertex- Köşe (1)
Edge- Kenar (2)
Border- Silinmiş boş yüzeyin kenarlarını seçer (3)
Polygon – Yüzey (4)
Element- Objeyi seçer (5)
Bir küre çiz. Sağ Tuş-Convert Editable Ploy de vertex moduna geç
Ignore backfacing  Bakış açımıza göre görünmeyen köşelerin seçilmemesini sağlar.
En tepedeki köşeyi seç, Grow genişleyerek dışa doğru seçim yapar. Shrink tam tersini seçili köşelerin seçimini içe doğru iptal eder.
Seçili köşelerin arasında kalan yüzeyleri seçmek için, Ctrl ile birlikte alttaki Ploygon mod butonuna tıkla.
Bir köşe seçili iken Shift’e basıp yanındaki köşeye tıklanırsa o hizadaki tüm köşeleri   seçer, aynı şey edge ve ploygonlar içinde geçerledir. (Eski versiyonlarında ise aynı şeyi Ring butonuna basarak yapabiliriz.)
Bir köşeyi silmek için seçip Remove butona bas ya da kısayolu Backspace tuşudur.
Arasında bir edge(kenar) olmayan iki köşeyi seçip Connect’e basarsak bu iki köşenin arası bir edge ile birleştirilir. Ancak birleştirmek istediğimiz iki köşenin arasından geçen dik bir kenar varsa connect bu iki köşenin arasını birleştirmez. Bu durumda alttaki Cut butonuna basıp önce bir köşeye sonra, bırakmadan diğer köşeye tıklamak gerekir.
Break seçili köşeyi kırar, o noktanın üzerinde birleşen kenar ve   yüzeylerin ayrı ayrı hareket etmesini sağlar.
Weld, İki açık köşeyi kaynaştırarak birleştirip tek bir köşe haline getirir. Hangi mesafedeki noktaların birleştirilip tek bir köşe haline getirileceğini ayarlamak için yanındaki ayar kutucuğuna tıklayabiliriz. Seçilen köşelerin hepsini ortak bir nokta birleştirip, tek köşe yapar.
Target weld, açık olan köşeden birini alıp, diğerinin üzerine yapıştırarak kapalı hale getirir. Tercih edilen budur. Köşeler aynı yerlerinde durur.
Max   2011 de yeni ekran görüntü modunun üzerinde tıkla Smooth+Higlight açılan listeden xview e tıkla, overlapping vertices tıkla. Bu ekranda kaynaşmamış köşeleri yeşil renkte gösterir. Aynı şekilde ploygon moduna geç, bir yüzeyi seç sil sonra aynı yere tıkla Open Edges tıkla açık kenarları yeşil renkte gösterir.
Extrude seçili köşeye içe veya dışa doğru eğimli bir şekilde derinlik verir. Seçili köşeye extrude uygulanırsa o alanda dörde böler pah mesafesine bağlı olarak. Değer girerek bu işlemi yapmak için yanındaki kutucuğa tıkla height derinlik miktarını gösterir eksi değer içeri doğru, artı değer dışarı doğru, width ise oluşan kenarların köşeden yanlara mesafesini gösterir.
Bir obje seçili iken Attach deyip diğer nesnelere tıklayıp tek bir objeye dönüştürebiliriz. Attach li nesneleri birbirinden ayırmak için Element moduna geç, ayrılacak nesneleri seç ve Detach butonuna bas, ayrılacak parçaya bir isim ver.
Kenar çizgilerinin gözükmesi için F4 tuşuna basarız.
Edge:
Bir box çiz, bir kenarı seç Chamfer e gir Chamfer Amount kenardan itibaren pah miktarını gösterir, alltaki segment ise pahkırma esnasında kullanılacak kenar sayısını gösterir, bu değeri artırarak yuvarlatılmış gibi yapılabilir.
Seçili kenarları tamamen silmek için Ctrş + Backspace tuşuna basarız ( o kenarı tutan köşelerde silinmiş olur). Sadece Backspace basılırsa seçili kenarlar silinir ancak, o kenarın tuttuğu köşeler silinmez ,   ilerde sorun olur.
Connect seçili kenarların arasına çizgi ekler. Eklenecek çizgiler hangi kenarların arasını birleştirecekse onları seç Connect in yanındaki ayar kutucuğuna tıkla. Açılan penceredeki   Segment eklencek kenar sayısını, Pinch en az iki kenar eklenmiş bu kenarları bir birine yaklaştırıp uzaklaştırmayı, Slide eklenen köşelerin tamamını kaydırmayı sağlar.
Dolap Modelleme
100*50*160 boyutlarında bir box çiz, Convert Editable Ploy de.
Ön tarafta üstteki ve alttaki kenarları seç, Connect e bas segment 2 yap ve pinch değerini 85-90 yap, ok de. Sonra bu eklenen edge ler seçili iken tekrar Connect e gir, Segment   i 4 yap, diğer değerleri sıfır yap ve ok de . Bu aralara eklenen kenarlar seçili iken Extrude de içe doğru derinlik ver (-1 ) gibi, alttada ki width değerini de azalt   ve 1-1,5   gibi bir değer yap, kenarlar birbirine yaklaşsın. Ploygon moduna geç , öndeki raflardan birinin yüzeyini seç ve Detach ile ayır. Ayrılan yüzeyin pivot noktasını kendi ortasına almak için, Hiercacy bölümüne geç Affect pivot Only i aç ve alttaki Center to Object butonuna bas. Ayrılan Ploygon yüzey seçili iken Shell modifierine gir, outer amount u sıfır yap, inner amount u ise 40 yap,   geriye doğru çek, ucu rafların olduğu yere değsin.
Alt + X = Seçili nesneleri hayalet( şeffaf, transparan) modda gösterir.   Bu çekmece olarak kullanacağımız Shell uyguladığımız şekil seçil iken tekrar Convert editable Ploy de, Ploygon moduna geçip üstteki yüzeyi seç, Inset ile içeri paralel kopyasını al (2 gibi ) bir değer girerek. Sonra içerdeki bu yüzeyi extrude ile -28 gibi falan.
Üç boyutlu nesnelerin içinden dairesel kesme yapma, delikler açmak
Bir plane çiz segment sayısıs 4*4 olsun, ortasına circle ile snap açıkve vertex işaretli ken bir circle çiz, inerpolation değeri 1 olsun. Plane i convert editable ploy yap, vertex moduna geç, Snap açık   ve vertex işaretli iken Cut komutuna geç dairenin köşelerine tıkla ve dolanarak dairenin ilk köşesine gel, tıkla sağ tuş cut komutundan çık. Turbo Smooth uyguladığımızda garip bir şekil oluşur. Nedeni de ortada dairenin kenarlarının ortası ile   plane nin köşeleri arasında başka nokta yok. Vertex moduna geçip Cut ile , plane in iç köşelerinden dairenin ortalarına yeni dört adet edge ekleyerek araları birleştirdik. Sonra ploygon moduna geç, ortadaki dairenin kestiği ve cut ile böldüğümüz ortadaki dört yüzeyi seç ve sil. Sonra border moduna geçtik,   Shift + Scale ile biraz içeri küçülterek kopya al, sonra tekrar   Shift + Scale ile daha fazla içeri doğru kopyasını al ve küçült, Shift + Move ile aşağı kopyasını al, Shift Scale ortada küçük bir delik kalacak şekilde içe doğru kopyala. Sonra sağ yandaki Edge leri seç Shift e basılı tutarak sağa doğru kopyala, sonra Shift e basılı tutarak z de yukarı kopyala, sonra tekrar Shift e basılı tutarak sağa doğru kopyala. Bu şekilde yana doğru çıkıntılar oluşturulabilir.
Koltuk   Modelleme
80*210*60 boyutlarında bir box   çiz ve convert editable ploy de
Edge moduna geç, x doğrultusundaki kenarların birini seç ve ring de, paralelindeki diğer kenarlarda seçilsin, connect e gir segment i 2 yap, pinch değerini   75-80 gibi bir değere getirerek   eklenen edge leri sol ve sağdali kenarlara yaklaştır. Sonra y deki kenarlardan birini seç, ring de paralelindeki diğer kenarlarda seçilsin, connect e gir segment i 1 yap, pinch 0 olsun, slide değerini   60 falan yapıp arka sırt kısmın sınır çizgisini oluştur.   Sonra Z deki   kenarlardan birini seçip, Ring butonuna bas diğerleri de seçilsin Connect e gir edge 1 olsun, slide değerini -50 falan yapıp, koltuk alt kalınlık çizgisini oluştur, ok de. Sonra Ploygon moduna geç aradaki ön ve üst yüzeyleri seç, sil. Silinen yüzeylerin üstteki karşı, sol ve sağ yandaki kenarlarını seçip Shift ile beraber sürükleyerek Z yönünde kopyalayın. Snaps açık ve vertex işaretli iken kopyalanan yüzeyin köşesini alttaki köşelere yapıştır. Alttaki karşılıklı 2 kenarı seçip, Bridge butonuna basarak arada yeni bir yüzey oluşmasını sağla. Sonra vertex moduna seç, Ctrl+A ile tüm köşeleri seç ve weld ile köşeleri kaynaştır.
Sonra alttaki minder kısmındaki ön ve arkadaki karşılıklı 2 kenarı seç   ve Conecct de segment 2 olsun, diğer değerler   0 olsun . Sonra bu edgeler seçili iken extrude e gir   Extrude height -0,25, extrusion bae width 0,25 gibi bir değer olacak şekilde ayarla , ok de. Sonra turbo smooth uygula.
Sonra tekrar edge geç, sag yan alttaki edge i seç ring ile paralelindeki kenarları de seç Connect e gir,   segmet i 2 yap , pinch değerini de 90-95 yap, alttaki kalınılığı oluştur. Sonra tekrar sağ yan ortaki kenarı seç ring de yine aynı değerlere göre connect yap. Sonra sağ yan üst kenarı seç ring de ve connect ile yine aynı değerlere göre uygula.
Turbo Smoot uygulandığında minder aralarındaki boşlukların kapanmaması için edge geç, bu boşlukların olduğu yerdeki kenarların birine tıkla , sonra Loop de   Chamfer e gir 0.1-0.2 gibi bir değere   göre pahkır diğer doğrultusundaki lerde seçilsin, Ctrl ile diğer kenara tıkla tekrar loop de, bunu diğer 4 edge için de uygula.
Ploygon moduna geç ortadaki minder olacak olan yüzeyleri seç, z yönünde yukarı taşı.
Koltuğun alt ayakları için bir silindir çiz, heihgt segment 1 olsun, sides 12 yap. Radius 2.5, height 5 olsun, convert editable ploy de. Ploygon moduna geç alt ve üst yüzeyleri seç, sil. Bordur moduna geç Shift e basılı tutarak aşağı   kopyala, scale ile büyüt-küçült.   Sonra turbo smooth yapılmasını istemediğimiz yerlerde o edge leri seçip, chamfer   uygula 0,1. Gibi bir değere göre.


Klozet Yapımı
Bir box çiz 40*40*20, segmentleri 2*2*2 olsun.
Modifier List ten Spherify komutuna gir (Bu komut objenin segmentlerine bağlı olarak   yumuşatma yapar, küre formuna dönüştürür nesnemizi)
Sonra Turbo Smooth uygula.
Sonra Convert Editable Ploy de, Front görüntüsüne geç, sağ alttaki çeyrek parça hariç diğer üç çeyrek parçayı seç ve sil. Sonra soldan en dıştan itibaren beş yüzeyi seç, en sağdan üç yüzeyi seçme. Sonra Extrude e gir Type i Local Normal işaretle, Heihgt değerini 10 gibi bir değer gir.
Sonra Right görüntüsüne geç, soldaki dört sıra köşeleri move ile sola ve yukarı   taşıyarak soldan hizala ve bu köşeler seçili iken x yönünde scale uygula tam hizaya gelsin , alttaki iki sıra köşeyi de move ile elle sağa,sola, aşağoı taşıyoruz, yukarı taşıyoruz , yukarı doğru hizalamak için Y de scale uygulayacağız. Sonra Top görünüşüne geç, köşeleri daha kolay ve kesin bir şekilde hizaya getirmek için en sol sıradaki köşeleri seç ayarlar bölümündeki Make Planer in karşısındaki   X butonuna bas, bu işlem seçili köşeleri x de aynı hizaya getirir. Alltaki köşeleri seç make planer in karşısındaki y tıkla, bu işlemde seçili köşeleri y de aynı hizaya getirir. Sonra Edge moduna geç   perspective   ekranında sol alt köşeye doğru inen kenarı seçip Ctrl + backspace tuşlarına basarak sil. Sonra silinen bu edge in üstteki köşesinden aşağı doğru Cut ile aşağı doğru düz bir izgi ekledik.
Sonra alt, sol yan ve arkadaki yüzeyleri   Ploygon modunda seçerek sil. Sonra Symmetry   modifier ine gir, modelin simetriğini oluştur.   Symmetry ‘ i aç, altındaki Mirror i aktif hale getirip simetri eksenini objeler birbirine değene kadar kaydır. ( Not: Symmetry ile oluşturulan parçaların birisinde yapılan değişikliker otomatik diğer tarafta da uygulanır. Birbirinin simetri olan iki parçadan birini oluşturup, bunda yapılan değişikliklerin diğerinde de otomatik uygulanmasını sağlar.) Sonra Convert editable Ploy de. Bordur   moduna geç, üstteki klozetin kenarlarını seç,   Shift + Scale ile biraz içeriye bir kopyala , yine Shift + Scale ile biraz daha fazla içeri kopyasını oluştur,   Shift Scale ile biraz daha kopyasını al. Sonra Shift   + Move ile aşağı doğru kopyala. Sonra turbo smooth uygula.
Klozet in kapak kısmını oluşturmak için Ploygon moduna geç üstteki yüzetleyi seç Shift e basarak yukarı kopyala Clone Object i işaretle ve Ok de. Sonra edge moduna geç ayrılan bu nesnenin   iç ve dıştaki   edgeleri Bordur modunda Ctrl ile birlikte seç, Shift ile beraber aşağı kopyala. Turbo Smooth uyguladğımızda kapak kenarlarının çok yuvarlak olmaması ( biraz dik ve düz kalması için) üstteki yüzeyleri seçip Inset ile içine çok az(0.5 gibi bir değer) paralel kopyasını alıp, Turbo Smooth uygulayın.

CROSS SECTİN VE SURFACE İLE BANYO KUVETİ YAPIMI
Bu komut farklı yüksekliklerdeki   2d nesnelerin arasını yüzey olarak örerek, 3d yüzeyler oluşturmamızı sağlar.   Lavabo, klazot,küvet gibi nesneleri   bu komutla kolaylıkla oluşturabiliriz.
Rectangle komutu ile 100*200 bir dikdörtgen çiz. Sonra bunun içine Ctrl+ V ile bir kopyasını al ve Z de 70 taşı. Sonra üstteki bu dikdörtgenin içine bir kopyasını al ve Scale ile x ve y de % 30 küçült, bunun için scale x ve y 70 yaz, modify ayarlarına geç ve radius 15 gibi bir değer yazarak köşelerini yuvarlat. Sonra bu köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgeni seçelim, içine kopyasını alalım ve z de aşağı yönde -50 taşıyalım, sonra bunu scale ile % 25 küçült bunun için scale deki x ve y ye 75 yap. Sonra bu dört dikdötgeni birbirine ekleyeceğiz. Bunun için en alttaki   ve ilk oluşturduğumuz dikdörtgeni seçip Sağ tuş- Convert editable Spline gir Attach butonuna bas sırasıyla en üstteki dikdörtgeni seç, sonra onun içindekini seç, sonra alta kopyalan kenarları yuvarlatılmış dikdörtgeni seç ( Not: Sıra çok önemli). Sonra Modify listesinden Cross Section komutuna gir, sonra Surface komutuna gir, şayet dış yüzeyleri siyah olursa Flip Normals i işaretle, kenar uçlarında siyahlıkları yok etmek için de 5 olan steps değerini   20 gibi bir değere getir. Sonra Modify kısmından Editable Spline geç, Spline modunu aç , en altaki spline seç Shift+Scale ile biraz içeri kopyasını oluştur, yaklaşık % 50 yap. Sonra vertex moduna geçip en attaki dikdörtgenin kenarlarını x de birbirineyaklaştırıp, ortadaki delik kısmı daraltabiliriz.
PATH DEFORM KOMUTU
Üç boyutlu nesneleri bir yol ( iki boyutlu eğri) boyunca yerleştirerek modeller üretebilmemizi sağlar.   Bu komut ile boşluklu bir bank oluşturacağız. Bunun için bi box çizdik, 150*5*3 boyutlarında, sonra bunu Shift e basılı tutarak X ekseni yönünde kopyalayacağız, mesela 30 adet. Sonra bir tanesini Convert Editable Poly e çevirip, Attach List ile diğer box ları buna ekle, tüm objeler tek nesne olsun. Sonra Fron ya da Left te Path olarak kullanılacak eğriyi çizin, bankın yandan görünüşünü temsilen. Birbirine ekleyip tek bir nesne haline getirdiğimiz box lar   seçili iken Modify List ten Path Deform komutuna giriyoruz, ordaki Pick Path butonuna basıp, izlenecek eğriyi gösteriyoruz, sonra alttaki Move to Path butonuna basıp objelerimizin izleyecek olduğu eğrinin başlangıç noktasına gelmesini sağlıyoruz. Sonra alttaki Path deforms kısmından X i işaretleyip , yukardan da rotation a 90 derce giriyoruz, objelerimiz eğriye göre fazla geldiyse Stetch değerini azaltarak 0,70 falan yaparak fazlalıkların kaybolmasını sağlıyoruz. Sonradan Scale komutu ile de kopyaladığımız box ları büyütüp, küçültebiliriz.
CLOTH MODİFY İ ORTU, PERDE, YATAK ORTUSU MODELLEME

KURS IÇERIGINI GÖRMEK IÇIN TIKLA

http://www.bilgiegitim.com
0212 291 72 02 - 0212 572 34 00
__________________

Bu ileti en son hakki tarafından 05.03.2012- 19:16 tarihinde, toplamda 2 kez değiştirilmiştir.

Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası  »  3D Max Kursu
 »  3D Max Kursu Bakırköy-Şişli Edit Ploy Komut Anlatımı
-- Telif Bilgisi -

Yukari

 • Online
 • : 11
 • Bugun Tekil
 • : 446
 • Bugun Cogul
 • : 1.600
 • Dun Tekil
 • : 939
 • Dun Cogul
 • : 4.518
 • Toplam Tekil
 • : 114.626
 • Toplam Cogul
 • : 503.388
-- ================== Footer - Mobil - Arama Butonu - SMS - Ara - Whatsapp ================= -