Forum Ana Sayfası  »  Autocad kursu
 »  Autocad Nesne Seçme Yöntemleri ...

Yeni Başlık  Cevap Yaz
Autocad Nesne Seçme Yöntemleri ...   
(gösterim sayısı: 40.150)
Konu içeriği
Konu Tarihi: 22.03.2012- 12:24
Alıntı yaparak cevapla  


Nesne Seçme Yöntemleri (Select Objects):

1-) Fare ile tıklayarak
2-) Window (Pencere açarak= Soldan sağa doğru) Seçmek istediğimiz nesneleri tam olarak içine alacak şekilde dikdörtgen   pencere açıp tıklıyoruz, başka seçilecek nesne yoksa
3-) Crossing ( Kesikli Pencere = Sağdan sola doğru ) Seçmek istediğimiz nesneleri içine alacak ya da değecek şekilde kesikli dikdörtgen pencere açıp tıklıyoruz, başka seçilecek nesne yoksa
4-) Window Ploygon ( Poligon Pencere = Bu yöntemi uyguyabilmek için Select Objects'in karşına WP yazıyoruz   bir poligon oluşturacak şekilde noktalar tıklıyoruz ve oluşan poligonun içine tam giren nesneler seçilir.)
5-) Crossing Ploygon ( Kesikli Poligon Pencere = Bu yöntemi uyguyabilmek için Select Objects'in karşına CP yazıyoruz bir poligon oluşturacak şekilde noktalar tıklıyoruz ve oluşan poligonun içine tam giren ve değen nesneler seçilir.)
6-) Fence ( Kesikli Çizgi = Bu yöntemi uygulayabilmek için Select Object'in karşına F yazıyoruz   seçmek istediğimiz nesnelerin üzerinden geçecek şekilde kesikli ve kırık çizgiler oluşturuyoruz.
7-) Last ( En son çizilmiş olan bir nesneyi seçer=   Bu yöntemi uygulayabilmek için Select Objects'in karşına L yazıyoruz.
8-) All ( Çizim dosyamızdaki nesnelerin tamamını seçer. Bu yöntemi uygulayabilmek için Select Objects'in karşına All yazıyoruz ekranda gözüksün gözükmesin tüm nesneler seçilir.)
Not: Yanlış ya da fazla seçilmil birtakım nesneler varsa da bunların seçimini iptal etmek için de Shift tuşuna basarak seçimini iptal etmek istediğimiz nesnelerin üzerine tıklıyoruz.)

TRİM:  

Birbirini kesen şekillerin kesişim noktasından itibaren Budama komutudur. Nesneleri istenilen bir noktadan budamak için kullanılır.

-Current settings: Projection=UCS, Edge=None komutu etkileyen çizim özelliklerinin o anki durumunu gösterir.
Select cutting edges ...
-Select objects: Budama yapılacak olan noktada kesişen şekilleri seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
-Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: budanacak nesneleri seçmeniz istenir. Seçtiğiniz nokta seçilen nesnenin budanacak kısmının üzerindeki bir nokta olmalıdır.

NOT: yukarıdaki komutta f yazıp enter tuşuna basarak çoklu budama yapabilirsiniz.

EXTEND:  

Uzatma komutudur. Nesneleri istenilen bir eksene kadar uzatır.

-Current settings: Projection=UCS, Edge=None komutu etkileyen çizim özelliklerinin o anki durumunu gösterir.
Select boundary edges ...
-Select objects: Uzatılacak olan şekillerin temas edeceği nesneleri seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını
gösterir.
-Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: uzatılacak nesneleri seçmeniz istenir. Seçtiğiniz nokta seçilen nesnenin uzatılacak kısmının üzerindeki bir nokta olmalıdır.
NOT: yukarıdaki komutta f yazıp enter tuşuna basarak çoklu uzatma yapabilirsiniz.

MOVE:  

Nesneleri hareket ettirmek veya taşımak için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: move taşıma komutu girilir.
-Select objects: nesneleri seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
-Specify base point or displacement: nesneyi hangi noktadan tutmak istediğinizi sorar.
-Specify second point of displacement: nesneyi hangi noktaya bırakacağımızı sorar. Fareyle tıklayarabiliriz, mesafe ya da koordinant girebiliriz.

COPY:  


Kopyalama amacıyla kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: copy kopyala komutu girilir.
-Select objects: nesneleri seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
-specify base point or displacement: nesneyi hangi noktadan tutmak istediğinizi sorar.
Specify second point of displacement: nesneyi hangi noktaya bırakacağımızı sorar. Fareyle tıklayarabiliriz, mesafe ya da koordinant girebiliriz.


MİRROR:  

Aynalama komutudur. Nesneleri istenilen eksene göre simetrik olarak kopyalar.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: mirror aynalama komutu girilir.
-Select objects: nesneleri seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
-specify first point of mirror line: aynalama yapacağınız eksenin başlangıç noktasını girmenizi ister.
-specify second point of mirror line: aynalama yapacağınız eksenin bitiş noktasını girmenizi ister.
-delete source objects[Yes/No] <No>: aynalama için seçilen orijinal nesnelerin silinip silinmeyeceğini sorar. Silinecekse Y yazıp entere basılır. Silinmeyecekse sadece entere basmak yeterlidir.

OFFSET:  

Ofset komutudur. Nesneleri sabit bir mesafeye göre paralel olarak istenilen sayıda kopyalamak için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: offset offset komutu girilir.
-Specify ofset distance or [Through] <Through>: offset yapılacak mesafeyi girmenizi ister. İstenilen mesafeyi girin. Mesafeyi ekranda belirtmek isterseniz T yazıp enter tuşuna basın.
-Select object to ofset or <exit>: offset yapılacak nesneyi seçmenizi ister.
-Specify point on side to ofset: nesneyi offsetleyeceğiniz yönü seçmenizi ister.
-Specify through point: nesneyi offsetleyeceğiniz mesafeyi ekrandan girmeyi seçtiyseniz bir üstteki komut yerine bu komut çıkar. Nesneyi offsetleyeceğiniz noktayı seçin.

ARRAY: (Rectangular = satır-sütun)  

Nesneleri satır-sütun veya kutupsal olarak istenilen sayıda çoğaltmaya yarar.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: array array komutu girilir.
-Açılan pencerede satır-sütun halinde çoğaltmak için rectangular array düğmesi işaretlenir.
-row (satır) ve column (sütun) sayıları girilir.
-row offset kutusuna satırlar arasında olması istenilen mesafe yazılır. (Herhangi bir şeklin bir noktası kopyalandığı zaman diğer satırın hangi noktasında olacak. Yani noktadan noktaya mesafe girilir.)
-column offset kutusuna sütunlar arasında olması istenilen mesafe yazılır.
-herhangi bir açıya göre çoğaltma yapılacaksa açı değeri angle of array kutusuna yazılır.
-sağ üst köşedeki select object düğmesine tıklanarak çizim ekranına dönülür.
-komut satırında select objects: yazısı çıkar.
-Nesneler seçilir ve enter tuşuna basılır.
-sağ alt köşede prewiev düğmesinden önizleme yapabilir veya ok düğmesine basarak komutu bitirebilirsiniz.

ARRAY: (Polar= kutupsal)  

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: array array komutu girilir.
-Açılan pencerede kutupsal halinde çoğaltmak için polar array düğmesi işaretlenir.
-center point kutularına çoğaltma yapılacak dairesel alanın merkez noktasının koordinatları girilir veya hemen sağdaki düğme tıklanarak merkez nokta ekrandan seçilir.
-çoğaltma yapma yöntemi method çekme menüsünden seçilir.
Total number of items&angle to fill: toplam çoğaltılmış nesne sayısı & doldurulacak açı yöntemidir.
Total number of items&angle between items: toplam çoğaltılmış nesne sayısı & nesneler arasındaki açı yöntemidir.
Angle to fill& angle between items: doldurulacak açı & nesneler arsındaki açı yöntemidir.
-sağ üst köşedeki select object düğmesine tıklanarak çizim ekranına dönülür.
-komut satırında select objects: yazısı çıkar.
-Nesneler seçilir ve enter tuşuna basılır.
-sağ alt köşede prewiev düğmesinden önizleme yapabilir veya ok düğmesine basarak komutu bitirebilirsiniz.

ROTATE:  

Nesneleri istenilen bir noktanın etrafında bir açıya göre döndürmek için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: rotate döndürme komutu girilir.
-current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0 komutu etkileyen çizim özelliklerinin o anki değerlerini verir.
-Select objects: nesneleri seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
-Specify base point: nesneyi döndüreceğiniz merkez noktayı sorar.
- Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: 60 nesneyi döndüreceğiniz açıyı sorar. Bir değer girebilirsiniz veya ekranda istediğiniz döndürme açısını görerek işaretleyebilirsiniz. Bu aşamada şeklimizin kendisi kalsın, kopyasını alıp onu döndürsün istiyorsak parantez içindeki Copy'i aktif hale getirip, ondan sonra Bir değer girebilirsiniz veya ekranda istediğiniz döndürme açısını görerek işaretleyebilirsiniz.

SCALE:  

Nesneleri istenilen bir ölçeğe göre küçültüp büyütmek için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: scale scale komutu girilir.
-Select objects: ölçeklendirilecek nesnelerin seçilmesi istenir.
-Specify opposite corner: 2 found seçilen nesne sayısı okunabilir.
-Select objects: nesne seçimini bitirene kadar program yeni nesne seçmenizi ister.
-Specify base point: ölçeklendirme yaparken sabit kalan bir temel nokta seçmeniz istenir.
Specify scale factor or [Reference]: 2 ölçek faktörünü girmeniz istenir. ( Bu değerle seçilen nesnelerin boyutları çarpılır. Büyütülecekse 1 den büyük 2 gibi küçültülecekse 1 den küçük bir değer girilmelidir .1/2 gibi.)

STRETCH:


Esnetme komutudur. Nesneleri sabit bir mesafeye göre istenilen mesafede uzatmak ve kısaltmak için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: stretch stretch komutu girilir.
-Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon...: Esnetilecek nesneleri kesikli pencere içine alma yöntemi ile seçiniz.(!!!!! Önemli, aksi halde komut uygulanamaz)
-Select objects: nesneleri seçmeniz istenir.
-Select objects3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
-Specify base point or displacement: nesneyi hangi noktadan itibaren esnetmek istediğinizi sorar.
-Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: nesneyi hangi noktaya kadar esneteceğinizi sorar. Esnetme değerini rakam olarak komut satırından girebilir veya ekrandan istediğiniz mesafeyi işaretleyebilirsiniz.

LENGTHEN:


Nesnelerin uzunlukları ve yayların kapsam açılarını değiştirmek için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: lengthen lengthen komutu girilir.
-Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: bir nesne seçmeniz istenir.
-Current length: 1573.3675 seçilen nesnenin o anki boyutunu verir.
-Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: yeni bir nesne seçmeniz veya köşeli parantez içindeki seçeneklerden birini seçmeniz istenir.
*DElta seçeneği: nesnenin boy değişimi istenir.
-Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: de de yazılır ve enter yapılır.
-Enter delta length or [Angle] <50.0000>: 50 veya -50 nesnenin toplam kaç birim uzayacağı (+) veya kısalacağı (-) yazılır.
-Select an object to change or [Undo]: nesne seçilir ve işlem otomatik olarak yapılır.

*Percent seçeneği: seçilen nesnenin toplam uzunluğunun belirlenen yüzde miktarı kadar uzayıp kısalmasını sağlar.
-Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: p p yazılır ve enter yapılır.
-Enter percentage length <100.0000>: 50 yüzde olarak uzama veya kısalma miktarı girilir.
-Select an object to change or [Undo]: nesne seçilir ve işlem otomatik olarak yapılır.

*Total seçeneği: nesnenin olması istenilen toplam uzunluğunu belirler.

-Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: t t yazıp enter yapılır.
-Specify total length or [Angle] <1.0000)>: 120 çizgi için uzunluk yay için açı değeri girilir.
-Select an object to change or [Undo]: nesne seçilir ve işlem otomatik olarak yapılır.

*DYnamic seçeneği: nesneleri ekranda görerek uzatıp kısaltmak için kullanılır.
-Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: dy dy yazıp enter yapılır.
-Select an object to change or [Undo]: nesne seçilir ve ekranda istenilen mesafede uzatma veya kısaltma yapılır.

BREAK AT POINT   :  

Bir nesneyi belirtilen bir noktadan itibaren bölerek iki parçaya ayırır.
-break Select object: ( Bölünecek olan nesneyi seçmemizi bekler, seçeriz)
Specify second break point or [First point]: _f   ( Hangi noktadan bölmek istiyorsak o noktayı belirliyoruz)
Belirlediğimiz noktadan itibaren şeklimiz iki parçaya ayrılır ancak her iki parçada yerinde durur.

BREAK:  


Kırma komutudur. Bir nesne üzerinde iki nokta belirleyip arasını kırmak için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: break break komutu girilir.
-Select objects: kırılacak nesneleri seçmeniz istenir.
-Specify second break point or [First point]: nesneyi kıracağınız ikinci noktayı seçmeniz istenir. Eğer önce nesneyi seçip sonra kıracağınız iki noktayı seçmek isterseniz, F yazıp enter tuşuna basınız. Aşağıdaki komut yazılacaktır.
-Specify first break point: nesneyi kıracağınız ilk noktayı seçmeniz istenir.
-Specify second break point: nesneyi kıracağınız ikinci noktayı seçmeniz istenir.
JOIN :    
Aynı doğrultudaki birden fazla nesneyi birleştirip tek bir nesne yapar.
-JOIN Select source object: ( Birbirine eklenecek nesnelerden bir tanesi seçilir, tıklanarak)
-Select lines to join to source: ( Sonra tıklanarak ya da pencere açılarak diğerleri seçilir.

Not:   Böylelikle bu nesnelerin hepsi tek bir nesne haline dönüşür. Yalnız burada unutulmaması gereken nokta tüm nesneler aynı doğrultuda olmalı, aksi halde bu komut bu işi yapmaz. Farklı doğrultulardaki nesneleri birleştirmek için ise daha sonra göreceğemiz Polyline Edit (pe) komutunu kullanacağız.


CHAMFER:  


Köşeleri pah kırarak birleştirmek için kullanılır.

-coomand: chamfer chamfer komutu girilir.
-(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000 komutu etkileyen çizim özelliklerinin o anki durumunu gösterir
-Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]: ilk çizgiyi seçmenizi ister.
-Select second line: ikinci çizgiyi seçmenizi ister.

*polyline seçeneği: bir polyline'ın tüm köşelerini birden pah kırarak birleştirmeye yarar.
-Select 2D polyline: bir polyline seçmenizi ister.
-4 lines were chamfered polyline'a ait toplam kaç çizginin birleştirildiğini gösterir.

*distance seçeneği: pah kırma mesafelerini ayarlamaya yarar.
-Specify first chamfer distance <0.0000>: ilk mesafeyi girmenizi ister.
-Specify second chamfer distance <10.0000>: ikinci mesafeyi girmeniz ister.

*angle seçeneği: istenilen açıya göre pah kırmaya yarar.
-Specify chamfer length on the first line <0.0000>: ilk çizginin uzunluğunu girmenizi ister.
-Specify chamfer angle from the first line <0>: ilk çizgiden kaç derecelik bir açı yapılacağını sorar.
*trim seçeneği: nesnelerin pah kırma işleminden sonra kalan fazla kısmının kesilip kesilmeyeceğini belirlemeye yarar.

-Enter Trim mode option [Trim/No trim] <Trim>: trim modunu girmenizi ister.fazla kısımları kesmek için trim, aksi için no trim seçilmelidir.
*method seçeneği: pah kırmanın hangi yönteme göre yapılacağını sorar.
-Enter trim method [Distance/Angle] <Angle>: iki mesafe girme yöntemi için distance açı yöntemi için angle seçilmelidir.

*multiple seçeneği: Komuttan çıkmadan birden fazla köşelerde pahkırabilmek için

FILLET:  

Köşeleri yuvarlatarak birleştirmek için kullanılan komuttur.

-coomand: fillet fillet komutu girilir.
-Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000 komutu etkileyen çizim özelliklerinin o anki durumunu gösterir
-Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: ilk nesneyi seçmeniz istenir.
- Select second object: ikinci nesneyi seçmeniz istenir.

*Polyline seçeneği: bir polyline'ın tüm köşelerini birden yuvarlatmaya yarar.
-Select 2D polyline: bir polyline seçmenizi ister.
4 lines were filleted polyline'a ait toplam kaç çizginin yuvarlatıldığını gösterir.

*Radius seçeneği: yuvarlatma çapını değiştirmeye yarar.
- Specify fillet radius <0.0000>: yuvarlatma yarıçapını girmenizi ister.

*trim seçeneği: nesnelerin yuvarlatma işleminden sonra kalan fazla kısmının kesilip kesilmeyeceğini belirlemeye yarar.
-Enter Trim mode option [Trim/No trim] <Trim>: trim modunu girmenizi ister.fazla kısımları kesmek için trim, aksi için no trim seçilmelidir.

*multiple seçeneği: Komuttan çıkmadan birden fazla köşelerde yuvarlatabilmek için

EXPLODE:  

Patlatma komutudur. Polyline veya block halindeki neneleri patlatıp parçalara ayırmak için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: explode patlatma komutu girilir.
-Select objects: patlatılacak nesneleri seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
Seçimi bitirip enter tuşuna basınca seçilen nesneler patlatılır.

EDİT PLOYLİNE :   ( Modify Object Polyline   ya da Command: pe

Ayrı ayrı hareket eden nesneleri birbirine ekleyip tek bir nesne haline getirir.
_pedit Select polyline or [Multiple]: ( Tek nesne haline getirilecek şekillerden birisi seçilir.)
Do you want to turn it into one? <Y> : ( Tek bir nesneye mi dönüştürmek istiyorsunuz sorusu tuşuna basılarak onaylanır.)

Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: J   ( Bir tanesini seçin diyor buradan Join seçilir.)
Select objects: ( İlk seçilen nesne de dahil bütün haline getirilecek tüm nesneler işaretlenir. İki defa   tuşuna basılır ve komuttan çıkılır. Artık üzerine gelip tıkladığımızda hepsi bütün ve tek parçadır.)
Bu komut aynı zamanda bir nesnenin çizdikten sonra kalınlığını değiştirmek içinde kullanılabilir.
Yine komuta girilir bunun için. Sonra PEDIT Select polyline or [Multiple]: ( Kalınlığı değiştirilecek olan nesne seçilir)
Enter an option [Open/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: Bu seçeneklerden kalınlığı belirlemek için Width i seçiyoruz.
Specify new width for all segments: 10   ( Çizgileriniz için kalınlık belirleyin deyince, kalınlık değeri girilir ve iki defa

KURS IÇERIGINI GÖRMEK IÇIN TIKLA

http://www.bilgiegitim.com
0212 291 72 02 - 0212 572 34 00
__________________

Bu ileti en son hakki tarafından 22.03.2012- 14:06 tarihinde, toplamda 1 kez değiştirilmiştir.

Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası  »  Autocad kursu
 »  Autocad Nesne Seçme Yöntemleri ...
-- Telif Bilgisi -

Yukari

 • Online
 • : 11
 • Bugun Tekil
 • : 446
 • Bugun Cogul
 • : 1.600
 • Dun Tekil
 • : 939
 • Dun Cogul
 • : 4.518
 • Toplam Tekil
 • : 114.626
 • Toplam Cogul
 • : 503.388
-- ================== Footer - Mobil - Arama Butonu - SMS - Ara - Whatsapp ================= -